MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

L’empresa Clean Mar disposa d’un manual de bones pràctiques, així com un pla d’igualtat.
El manual de bones pràctiques té unes directrius per tal de fer un consum responsable dels recursos i reduir els residus.

 

PIXABAY

 

Clean Mar volt col·laborar amb la reducció de les diferències socials. Amb aquest pla es pren el compromís de respectar els principis d’igualtat dins els processos interns de l’empresa, afavorint les promocions equitatives del personal a tots els nivells i categories així com la conciliació entre la vida laboral i familiar.